Waluta:  
Koszyk: 0 Szt.- 0,00zł
Helikopter z żyroskopem sterowany radiowo

Wypróbuj nową formę doskonałej zabawy, przy której i Ty, i Twoje dziecko sp…

442,80
398,52
 wiecej info   Kup 
Brak opinii.
Waluta
Producenci
Regulamin sklepu Regulamin sklepu

WARUNKI :: TO JEST WERSJA DEMO - NIE REALIZUJEMY SPRZEDAŻY

Obowiązują od XXXXX

§1

Informacje ogólne i definicje

 1. Sklep internetowy Telezakupy.pl, działający pod adresem www.telezakupy.pl, zwany dalej sklepem prowadzony jest przez XXXXX., z siedzibą w Warszawie przy ul. XXXXXX.
 2. Jednostka prowadząca sprzedaż przez Internet znajduje się w  Warszawie pod adresem: ul. XXXXXX Warszawa.
 3. Niniejsze warunki określają zasady realizowania usługi sprzedaży przez Internet na terenie Polski.
 4. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.
 5. Złożenie zamówienia przez osobę fizyczną jest jednoznaczne z zawarciem umowy na odległość (zgodnie z przepisami ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów Dz.U. z 2000 r., Nr 22, poz.271 ze zm.).

 

Jeżeli w sklepie zostały użyte niżej wymienione nazwy oznaczają one:

 • Sklep - sklep internetowy Telezakupy.pl działający pod adresem http://www.telezakupy.pl, sprzedający towary/usługi za pośrednictwem Internetu;
 • Regulamin - warunki zakupu opisane w niniejszym tekście;
 • Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Czas realizacji zamówienia - czas liczony od uznania konta bankowego  Sklepu oraz czasu przygotowania towaru do wysyłki i przekazania przewoźnikowi;
 • Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca Konto Klienta;
 • Konto Klienta - zdalna baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat z tytułu zamówień;
 • Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe, w placówce banku lub na poczcie;
 • Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu Pay-Pal, Dotpay lub innych systemów płatności on-line zaakceptowanych przez Sklep;
 • Punkt Odbioru Telezakupy.pl - punkt prowadzony przez XXXXX., w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez XXXXXX;
 • Partnerskie punkty odbioru - punkty prowadzone przez zewnętrzne firmy współpracujące z firmą XXXXXXX, w których można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep;

 

 

§2
Oferowane towary i usługi

 1. Zamieszczone na stronie zdjęcia oraz materiały mają charakter wyłącznie informacyjny.
 2. Informacje znajdujące się na centralnej stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.telezakupy.pl w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
 3. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
 4. Rzeczywisty wygląd produktów może nieznacznie odbiegać od prezentowanego na zdjęciach, bez zmiany właściwości produktu.
 5.  

  Warunki sprzedaży

 6. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski (nie jest prowadzona sprzedaż za granicę). Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.telezakupy.pl.
 7. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych, prawdziwych danych teleadresowych. Numer telefonu kontaktowego wymagany jest w celu potwierdzenia realizacji złożonego zamówienia. W przypadku podania nieprawidłowych danych oraz braku możliwości potwierdzenia - zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 8. Klient wysyłając zamówienie składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Umowa sprzedaży produktu wybranego przez klienta zostanie zawarta, jeżeli towar ten będzie dostępny w sklepie. Przyjęcie towaru przez odbiorcę od kuriera z potwierdzeniem na liście przewozowym jest jednoznaczne z zaakceptowaniem prawidłowo zrealizowanej usługi.
 9. Zamówienia przyjmowane są na stronie www.telezakupy.pl przez 24 godziny na dobę, w wyjątkowych przypadkach telefonicznie XXXXX w godzinach od 8.30 do 16.30 w dni powszednie lub faksem XXXXXXX.
 10. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.  Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia.
 11. Informacje o produktach dostępnych na stronie internetowej nie mogą stanowić podstawy do roszczeń z tytułu braku towaru wobec sklepu. W sytuacjach, gdy z wyjątkowych przyczyn losowych spełnienie świadczenia nie będzie możliwe (niedostępność towaru objętego zamówieniem w magazynie, opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu, niedostępności towaru u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn), Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia drogą mailową lub telefonicznie nie później niż 30-tego dnia od daty zawarcia umowy. Wówczas klient podejmie decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
 12. a) częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
  b) anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia. W takim przypadku sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienie.

 13. W sytuacji opisanej w pkt 6 Regulaminu jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - sklep zwróci należność w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od anulowania części lub całości zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w §9 "Zwrot należności Klientom".
 14. Opłacenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją ceny usługi kompletacji i wysyłki towarów jak również z akceptacją niniejszego regulaminu.
 15. Sklep rozpocznie realizację zamówienia dopiero po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty za towar. Zamówienia nieopłacone przez 48 godzin (wyłączając soboty, niedziele
  i święta) będą anulowane. Za moment opłacenia uznaje się moment zaksięgowania środków na rachunku sprzedawcy.
 16. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać łącznie następujących operacji:
 17. a) wyboru towaru lub usługi,
  b) wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
  c) wyboru sposobu płatności.

 18. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
 19. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest wystawiana w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.


§3

Zmiana i anulowanie zamówienia

 1. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub je anulować zamówienie wyłącznie do momentu przekazania zamówienia do wysyłki kontaktując się poprzez formularz kontaktowy, pocztą elektroniczną bądź telefonicznie z obsługą Sklepu – nie później niż w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia. Wszelkie zmiany oraz uwagi dotyczące zamówień już wysłanych nie będą uwzględniane.
 2. Zmiany zlecane w inny sposób niż po zalogowaniu się do konta i za pośrednictwem formularza kontaktu będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta, jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta.
 3. Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie XXXXXXX, faksem XXXXXX lub
  e-mailem pod adresem XXXXXX w ciągu 24 godzin od momentu jego przyjęcia.
 4. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

§4

Ceny

 1. Ceny wszystkich produktów podane są w złotych polskich (PLN) oraz są cenami brutto (ceny zawierają podatek VAT). Wybranie innej waluty  np. EURO spowoduje  przeliczenie wartości towaru dla celów informacyjnych z zastrzeżeniem, że transakcja zostanie rozliczona w walucie polskiej.
 2. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych i kosztów dostawy.
 3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 6. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości.
 7. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany i określony w zamówieniu  przez Klienta. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest zakładce "Wysyłka" .

§5
Dostawa i czas realizacji zamówienia.

 1. Maksymalny czas realizacji zamówienia w przypadku pełnej dostępności towaru wynosi maksymalnie 7 dni roboczych od daty zaksięgowania przelewu na koncie. W ramach terminu realizacji nie jest wliczany czas przesyłki.
 2. W szczególnych przypadkach czas realizacji może ulec zmianie o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail.
 3. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez klienta i określony w zamówieniu.
 4. Zamówione produkty zostaną dostarczone pod podany w zamówieniu adres Klienta na terenie Polski :
 5. a) za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta.
  b) do Punktu odbioru lub Partnerskiego Punktu Odbioru. Do krajów Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone przez Pocztę Polską lub firmy kurierskie.

 6. Koszty kompletacji i dostawy towaru przesyłek standardowych określa cennik sprzedaży wysyłkowej umieszczony na stronie internetowej www.telezakupy.pl w zakładce "wysyłka."  - link do "wysyłka" W przypadku przesyłek niestandardowych koszt kompletacji, dostawy i usługi wniesienia będzie kalkulowany indywidualnie dla każdego zamówienia. O kosztach serwisów Klient będzie informowany drogą mailową przed uiszczeniem wpłaty.
 7. Do krajów poza Unią Europejską zamówienia nie są realizowane.
 8. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.
 9. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody powinien być przesłany do Sklepu wraz z reklamacją.
 10. W przypadku zamówień, których całkowita waga przekroczy 30 kg, może zostać ustalona dodatkowa opłata za przesyłkę wynikająca z ograniczeń wagowych pojedynczych przesyłek.
 11. Sklep Telezakupy.pl nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe podczas transportu. Za szkody powstałe w trakcje transportu, winę ponosi Poczta Polska ewentualnie firma spedycyjna. Sklep Telezakupy.pl gwarantuje wysłanie towaru nieużywanego, zgodnego z przedstawionym opisem.
 12. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak lub opóźnienie realizacji zamówienia, wynikające z błędnego lub niedokładnego adresu dostawy podanego przez Klienta, a także za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne.
 13. Wszelkie zmiany warunków dostawy dokonane przez Klienta po wysyłce towaru z magazynu, w tym zmiany miejsca lub terminu dostawy, mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami, które ponosi Klient.
 14. W przypadku braku możliwości dostarczenia towaru do Klienta z przyczyn leżących po stronie Klienta wszelkie koszty związane z ponowną wysyłką lub przechowaniem artykułu ponosi Klient. Koszt zwrotu przesyłki z tytułu nieskutecznego doręczenia ponosi Klient.
 15. W przypadku szkód dających się z zewnątrz zauważyć (jawnych) odbiór przesyłki przez klienta bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń wobec Sklepu.

 

 

§6
Formy płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
 2. a) przelew bankowy - płatność z góry na podane konto bankowe XXXXXX. z siedzibą w Warszawie nr konta: XXXXXXXXXX ;
  b) przelew elektroniczny;
  c) karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep;

 3. W przypadku płatności kartą płatniczą należność pobierana jest w chwili wystawienia faktury, w wyjątkowych sytuacjach, przy realizacji specjalnych zamówień o czasie realizacji dłuższym niż 24 dni, karta obciążana jest 24 dnia od złożenia zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.
 4. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
 5. W przypadku wybranych towarów lub usług Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności lub dostaw.

 

§7
Reklamacje

 1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
 2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać:
 3. a) z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach.
  b) z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.

 4. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.
 5. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu: XXXXXXX Warszawa Tel/fax: XXXXXXXX.
 6. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę i pismo reklamacyjne z opisem niezgodności.
  Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 7. Wyjątek w procedurze reklamacji stanowią gry komputerowe i programy multimedialne posiadające elektroniczny klucz aktywacyjny. Aby dokonać reklamacji tego typu produktu, należy skontaktować się z jego producentem (dystrybutorem), który zobowiązany jest wysłać do Klienta drogą elektroniczną informację o przyczynach usterki. Wydrukowana wiadomość razem z towarem stanowią podstawę do uznania reklamacji, zwrotu pieniędzy lub wymiany produktu na pełnowartościowy.
 8. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej z tytułu niezgodności reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Reklamacje zgłaszane w ramach udzielonej gwarancji będą rozpatrywane zgodnie z terminami określonymi w warunkach udzielonej gwarancji.
 9. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w §9 "Zwrot należności Klientom".
 10. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z  ustawień (parametrów) monitora Klienta.
 11. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie sprawdzenia przesyłki w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej.

§8
Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może dokonać zwrotu zakupionych towarów bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
  Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu w stanie nie pogorszonym. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony (produkty noszące ślady użycia nie będą podlegały zwrotowi).
 2. Zwracane towary muszą być kompletne (nie mogą być pozbawione zawieszek, metek). Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu oryginalnego opakowania (opakowanie może być naruszone tylko w stopniu niezbędnym do zapoznania się z towarem). Płyty CD, płyty DVD, programy komputerowe zapisane na nośnikach muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). Produkty kosmetyczne oraz inne towary, które ze względów higienicznych powinny być oryginalnie opakowane muszą być zwrócone w nienaruszonym opakowaniu.
 3. Zwracany towar należy odsyłać wraz z fakturą i pismem zatytułowanym "zwrot towaru" na adres:
  XXXXX Biuro Handlowe, XXXXXXXX Warszawa Tel/fax: XXXXXXXX.
 4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 5. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy proporcjonalnie do wartości zwracanego towaru) w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych, zgodnie z zasadami opisanymi w §9 Zwrot należności Klientom.

§9
Zwrot należności Klientom.

 1. W każdym przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 14 dni licząc od dnia spełnienia wymogów formalnych opisanych w niniejszym regulaminie.
 2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem bankowym  lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi  na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem formularza kontaktu po uprzednim zalogowaniu się na koncie Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.
 3. W przypadku powstania nadpłat na koncie Klienta obowiązują następujące zasady zwrotu:
 4. a) nadpłata przekraczająca 20,00 (słownie: dwadzieścia) złotych może być wykorzystana na zakupy w Sklepie lub zwrócona na zasadach wyżej opisanych w punktach 1 i 2 niniejszego paragrafu,
  b) nadpłata poniżej 20,00 (dwudziestu) zł może być wykorzystana na zakupy w Sklepie w ciągu 6(sześciu) miesięcy od powstania nadpłaty.
  c) zwrot nadpłaty poniżej 20,00 (dwudziestu) zł, może nastąpić w kasie Sklepu po uprzednim umówieniu terminu wypłaty z Biurem Obsługi Klienta. Sklep nie dokonuje zwrotu nadpłat za pośrednictwem poczty.

 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania przelewu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

§10
Poufność i ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych. Uzyskane w trakcie składania i realizacji zamówienia dane osobowe gromadzone są w bazie danych klientów i wykorzystywane są jedynie w zakresie koniecznym do realizacji bieżącego i/lub przyszłych zamówień klienta. Nie są one w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, firmom czy organizacjom. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

§11
Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a XXXXXX właścicielem Sklepu telezakupy.pl
 2. Sklep dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w na stronie internetowej produktów były zgodne z rzeczywistością, nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia i opisy umieszczone przy poszczególnych produktach.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
 6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz.1176, ze zm. ) oraz przepisy ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz.271 ze zm.).
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2012 r.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie  www. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 Kontynuuj